Ovo su NAJTUŽNIJA DECA U SRBIJI, sve što im je ostalo na CELOM SVETU je KOZICA koja ih hrani mlekom