MA, KAKVA SVIJETLA MAJSKA ZORO!? Crnogorci ustali na himnu Hej Sloveni!