KRAO PIVO, PA SE ZAKAČIO NA ŠILJATOJ OGRADI... I TO DVAPUT! Smotani lopov satima visio naglavačke! (VIDEO)