KAKO TRAJATI DUŽE OD JEDNOG LETA: Ljudmila Stratimirović o razvoju i uspehu Kulturnog centra Grad