Hodali smo Prištinskim ulicama, Prizor koji smo zabeležili su NEVEROVATNI