Aleksej je rođen u Rusiji, a već 20 godina živi u SRPSKOM SELU