Maturanti se uputili ka Beograđanki, skandiraju "NEĆEMO PRIJEMNI"