Aleksandar Zarić, advokat Zorana Marjanovića, nakon prvog ročišta