Pružni prelaz u Pančevu bez ikakve signalizacije. Ko će ovde IZGUBITI ŽIVOT?