RENA EFENDI: Nije bitno oruđe koje držiš u rukama, nego priča koju možeš da ispričaš