HA, HA, HA, KAD MESOJED DOĐE KOD VEGANA NA RUČAK! Ovaj doberman je bio gladan i ništa drugo mu nije preostalo nego da se pridruži konju! (VIDEO)