DR VASIĆ BRINE O SRPSKIM HIV POZITIVNIM TRUDNICAMA! Porodio je njih 50 koje danas imaju ZDRAVU DECU!