Stevanović: U ovom trenutku na infektivnoj klinici leči se troje pacijenata koji imaju potvrđenu korona virusnu infekciju