Advokat Tomanović: Presudom Miškoviću političke želje dobile su odoru pravde