Rezime! Šta je sve za vikend radila „Odbegla mlada“ u Beogradu!