PAZI, AJKULA! Posle posete muzeju sigurno je morao da kupuje nove gaće!